UN OM, UN DESTIN – Interviu realizat de Ingrid Beatrice Coman

– Bujor Nedelcovici, un mare deschizător de drumuri în literatura română. Aşa te ţinem cu toţii minte, încă de pe vremea când aproape că nu se putea pronunţa numele tău în ţară. Te recunoşti în această definiţie?

Orice artist este produsul  spaţiului şi timpului istoric în care a apărut. Nu putem să scriem în prezent aşa cum s-a scris  în Evul Mediu, dar ar fi bine să cunoaştem o Renaştere spirituală şi morală. Când am început să scriu, din instincutul de a refuza canoanele  artistice ale epocii, dar şi deliberat, am respins ideea de a  urma modelele literare. În acea epocă (1970) era la modă nuvela sau proza scurtă. Mi-am propus să debutez cu un roman. Aşa am scris romanul « Ultimii », care a fost bine primit de critica de  specialitate. Un istoric literar a  anunţat că  am «o remarcabilă vocaţie de romancier », iar altul m-a comparat cu Hermann Hesse. După un timp, mi-am propus să scriu o proză de lungi dimensiuni şi nu-mi  amitesc dacă în acea epocă (1980)  un alt scriitor a scris o trilogie. « Somnul vameşului » a fost considerat un Bildüngsroman, o cronică de familie şi «  un desen în  mişcare ». În Prefaţa romanului care a fost reeditat în 2007 (Editura ALLFA), spuneam : « Scriitorul se neagă în dorinţa unei afirmaţii : cunoaştere şi memorie – sensul existenţei ».  Aşa s-a întâmplat şi cu celelalte romane. «  Al doilea mesager »  a fost o utopie negativă şi comparat cu  «  1984 », dar în acea epocă nu-l citisem pe Orwell. În cronicile publicate în Occident romanul a fost inclus pe linia romanelor  scrise de Kafka, Huxley, Zamiatin, Platonov.

În romanele scrise la Paris am folosit alte surse de inspiraţie şi alte strategii ale naraţiunii. Am fost preocupat – cum era firesc – de problema exilului, care este una dintre cele mai dure probe inţiatice şi de conştiintă. Exilul poate fi comparat cu boala, agonia, nebunia şi moartea. Am ţinut  mai multe conferinţe cu acest subiect în Statele Unite, Canada şi România. În « Dimineaţa unui miracol » am prezentat ideea  imposibilităţii  de a rămâne în exil în absenţa iubirii şi de aceea Maria a preferat să se întoarcă în ţară. În « Cartea lui Ian  Înţeleptul » am sugerat « mitul Cristic ». Un despot vrea ca prin violenţa prin care îşi exercită puterea să-i determine pe supuşi să se revolte, să-şi recapete libertatea, chiar cu preţul vieţii lui. În  « Îmblânzitorul de lupi » am  tratat ideea că şi «  gândul poate ucide». Romanele au fost bine primite de  critica literară din Franta, Statele Unite, Belgia, iar dosarul de presă de aici este mai voluminos decât cel din ţară.

Ce pot să răspund la afirmaţia : « deschizàtor de drumuri » ?

Scriem de aproape două mii de ani şi chiar mai mult. Nu putem să fim absolut putem să ne întoarcem până  la utopia lui Platon din « Republica ». Importat este să evităm drumurile deja deschise şi bătătorite de alţi scriitori şi să venim cu partea noastră de originalitate (viziune personală, construcţie artistică, intuiţie, sensibilitate, imagiarul individual şi colectiv, subconştientul grăitor, introspecţie, «  la simplicité de la forme »  şi în special un stil şi o voce inconfundabile…

– Am simţit întotdeauna, fie în scrierile tale, fie în iniţiativele publice care te-au avut ca protagonist, un profund simt al justiţiei. Cât atârnă în această formulă pregătirea ta de avocat? Se poate spune că avocatul care erai la început a continuat să existe şi să lucreze pe alte căi, cum ar fi cea a literaturii?

Cred că studiile de drept m-au ajutat să înţeleg şi să dobândesc o cunoaştere raţională şi lucidă a noţiunilor de adevăr, vinovăţie, nevinovăţie, responsabilitate, culpabilitate. Dar eticul şi morala se află dincolo de articolele din codurile penale sau civile. Este o poziţie afectivă şi de sensibilitate la suferinţa celuilalt : « alteritatea ».  Am fost întotdeauna alături de cei  « umiliţi şi obidiţi », de cel persecutat, de cel  asuprit şi contra asupritorului. Împotriva impostorului, mincinosului, manipulatorului, a mistificării, a minciunii prin omisiune, a corupătorului, a traficantului de idei, a confuziei voite de valori…Am preferat  să mă revolt şi să nu tac resemnat. Rău am făcut! Da-da! Este bine să fii cuminte, să stai la locul tău, să nu îţi asumi niciun  risc, să foloseşti duplicitatea şi ambiguitatea în gândire şi în viaţa de fiecare zi. Da-da!  Ştiu prea bine, dar…nu am fost înţelept.  Ca urmare a articolelor  pe care le-am scris şi a polemicilor  pe care le-am provocat, am fost acuzat că sunt un justiţiar, un maniheist, un răzbunător dispus să mă  « răfuiesc cu toţi şi cu toate » şi chiar un masochist. Insultat, denigrat, marginalizat, mai ales când am îndrăznit să scriu o carte despre Dosarul de Securitate. Un zâmbet pentru foştii mei prieteni !  Noi  avem o cultură a impunităţii, orice este posibil şi nimeni nu este răspunzător şi vinovat. Nu avem o cultură a trecutului, a memoriei, a locurilor de amintiri, a memorialelor. Vrem să uităm cât mai repede…Acceptare, tăcere, supunere voluntară…( La Boétie, « Discours de  la servirtude volontaire »), amnezie entuziastă. În schimb, avem  umorul, ironia, deriziunea, zeflemeaua, sarcasmul, frivolitatea, parodia, comedia, superficialitatea, hazul de necaz…Un carnaval cu personaje îmbrăcate în travesti, dar care dansează  nu la Veneţia, ci…la Bucureşti. Ar fi banal să repet :  « O  ţară tristă  şi plină de umor ». Nu-nu! S-a depăşit de mult timp această afirmaţie. Să vorbim astăzi de Justiţia din România? Ar fi o  pierdere de timp pentru că poate nu există decât ca nume  înscrise pe unele palate în ruină…

– Ştim că Parisul te-a adoptat întru totul şi, văzându-te mergând pe străzile capitalei franceze, pot să spun că te confunzi perfect în eleganţa unei oarecare elite intelectuale care încă se mai poate distinge în anumite zone pariziene.

Adaptarea şi integrarea au fost destul de dificile. La început s-au pus problemele  de existenţă: să ai un acoperiş şi să poţi mânca o baghetă. După ce am făcut mai multe « meserii manuale », am avut şansa să fiu primit în Comitetul de redacţie al revistei Esprit, revistă de prestigiu înfiinţată în 1932 de Emmanuel Mounier. Am cunoscut profesori, scriitori, artişti şi chiar pe George Steiner, pe Derrida, pe Paul Ricoeur (l-am invitat în ţară şi a ţinut o conferinţă  la ICR : « Justiţie şi răzbunare ») şi pe  mulţi alţii. La Esprit  am putut să găsesc  cărţile pe care le doream şi pe care nu le citisem  în România. Am publicat mai multe articole, eseuri şi cronici literare. De la o vreme nu mă mai simt un exilat. « Je suis chez moi » la Paris,  în această dublă apartenenţă care devine prin trecerea anilor un motiv de satisfacţie, de seninătate, de bucurie şi uneori chiar  de fericire. Nu am făcut o alegere greşită…

– Cât din sufletul tău a prins rădăcini în Franţa şi cu ce sentiment te întorci, astăzi, în România?

Când am sosit în Franţa (1987), am fost invitat de INALCO să ţin o conferinţă. Am vorbit despre:  « De ce sunt ceea ce  sunt ? », adică  « Cum poţi să fii român ? ». De atunci şi chiar cu mult timp înainte, am încercat să aflu ce rol au jucat  în viaţa mea istoria şi trecerea prin evenimentele care mi-au marcat copilăria, adolescenţa, munca pe şantiere şi uzine, debutul ca scriitor, refuzul de a accepta cenzura, strădania de a rămâne  liber şi voinţa de  a părăsi ţara, adică: familia, casa, biblioteca, prietenii, trecutul, amintirile…De mulţi ani încerc să-mi înţeleg destinul şi ce rost  am pe lumea aceasta. Dar mai laes  în ultimii 25 de ani de când am rămas în exil. Trebuie să recunosc că am obosit. Refuz să mai înţeleg…neînţelesul care s-a petrecut acolo timp de 45 de ani şi absurdul din prezent…Nu este absurd deoarece  şi absurdul are logica lui!  Nu a fost o ruptură în raport cu vechiul regim (poate nici nu era posibilă),  nici măcar o detaşare, ci a fost o continuitate, o restaurare cu aproape aceiaşi actori care nu şi-au schimbat nici cel puţin  şapca sau vesta. S-a instaurat  o oligarhie politică şi financiară, o mafie ocultă, sfidătoare, arogantă şi rapace. Avem o  cultură a   amneziei voluntare în raport cu istoria, trecutul şi o lipsă de responsabilitate pentru evenimentele din prezent.

Mă întorc în România de două ori pe an, cu ocazia Târgurilor de Carte. Am o mare satisfacţie că am publicat la Editura ALFFA  « Opere complete », 7 volume, însumând  5500 de pagini. Acum privesc pe fereastră cerul senin şi ascult o simfonie de Mozart! Mai înainte am ascultat muzică de jazz. De curând am terminat romanul « Jurnalul unui cântăreţ de jazz »… Mă refugiez în muzică şi  mă ascund în literatură.

– Adesea se intuieşte, în scrierile şi conferinţele tale, o undă de amarăciune. Este oare preţul plătit pentru a avea curajul adevărului? Sau oare  ţine de speranţa eşuată vis à vis de fiinţele care te-au dezamăgit deseori de-a lungul anilor?

O amărăciune?! Recunosc că am comis o gravă eroare de a lua anumite evenimente şi oameni prea în serios. Dar tristeţea şi suferinţa  sunt doar  un drum sinuos şi plin de obstacole pentru a dobândi seninătatea, dreapta şi egala măsură a lucrurilor şi chiar speranţa şi bucuria de a trăi în fiecare zi. « Iubeşte şi fă ce vrei ! », spunea Sfântul Augustin. Lângă masa de lucru am o pagină pe care am scris mai multe cuvinte-devize şi pe care le citesc înainte de a începe să lucrez : « Detaşare, Desprindere, Deşertăciune, Tăcere, Seninătate, Iubire, Credinţă, Lumină, Bucurie, Un zâmbet în fiecare zi ». Traseul a fost destul de dificil, nici acum nu pot să mă laud că am câştigat frivolitatea şi superficialitatea despre care vorbea un prieten, dar am văzut cu ochii deschişi  « spectacolul, comedia, carnavalul »,  care se ascund în spatele fiecărui eveniment şi care ne ajută să ne salvăm şi uneori chiar să zâmbim.

– Ştim cu toţii că ai luat hotărârea dureroasă de a părăsi România tocmai pentru că nu îţi mai permitea să fii tu însuţi, scriitorul, şi devenise ca o capcană în care spiritul tău se sufoca. Ce poţi să spui despre România de astăzi?

O să-ţi spun o poveste…În  martie se va ţine la Paris « Salon du livre »  şi după 23 de ani România este invitată de onoare. Eu…nu am fost invitat. Nu m-a suprins, dar nu am tăcut  şi am amintit organizatorilor de câţiva dintre scriitorii români care trăiesc la Paris şi care nu ar fi trebuit să fie uitaţi. Eu sunt  aici de 25 de ani, parcă aş fi  totuşi scriitor  şi nu ar cheltui cu mine nici cel puţin preţul unui bilet de metrou. În cele din urmă am primit o invitaţie şi poate mi se va propune să iau cuvântul. Nu ştiu sigur…De curând am avut un vis care m-a amuzat. Eram într-o sală şi mi s-a dat   cuvântul.  Am spus că  am renunţat  la cetăţenia română şi am dobândit cetăţenia Australiei. Am fost la Canberra şi am primit un paşaport de cetăţean al acestei ţări. Între timp, am făcut o « Asociaţie pentru apărarea drepturilor aborigenilor din Australia ».  În paralel, mă ocup de doi struţi şi de doi canguri care se află  la Grădina Zoologică din Bois de Vincennes. Mă înţeleg foare bine cu ei, mă recunosc, îmi cer să-i mângâi, le dau mâncare  şi sunt foarte mulţumit că mă pot ocupa de aceste două…fiinţe.

Iată ! În vis am dobândit  capacitatea de a răspunde indirect la o chestiune care m-a preocupat (obsedat) zeci de ani, iar acum nu mai reprezintă o problemă …Vezi ! Dacă în realitate nu am prea mult umor, în vis  am câştigat  virtutea necesară de a suporta mai uşor viaţa…

-Se poate spune, la distanţă de atâţia ani, că exilul te-a salvat de la moartea intelectuală şi spirituală ?

Poate exilul  a fost înscris în destinul meu.Grecii numeau destin coincidenţa  a două   forţe: voinţa din tine care se întâlneşte cu o voinţa  superioară pentru care ai fost predestinat. Dacă nu aş fi cunoscut exilul poate aş fi fost mai sărac spiritual şi sufleteşte. Aici am avut cărţile  care mi-au lipsit în ţară şi m-am întâlnit cu romancierii, filosofii şi teologii despre care nici măcar nu auzisem la şcolile şi facultăţile pe care le-am urmat. Dar a fost şi o probă de rezistenţă fizică şi morală ce m-a condus la sentimentul că nu-mi este teamă  să privesc în urma pentru a-l vedea pe cel care mă urmăreşte, asa cum se întâmpla la Bucureşti. Frica de frică… Este nevoie să dobândeşti o libertate interioară, spirtuală şi de cunoaştere pentru a atinge un alt grad de evoluţie… Aici sunt un altul decât am fost acolo…şi încerc să-l uit pe cel care am fost cândva…Personajul din romanul pe care l-am terminat recent  « Jurnalul unui cântăreţ de jazz »  şi-a  uiat chiar şi numele…

– Cunoaştem cu toţii memorabilele personaje feminine din cărţile tale. Şi eu  am fost întotdeauna fascinată de capacitatea ta de a zugrăvi spiritul feminin cu atâta delicateţe şi măiestrie. Cum explici această afinitate? Ce te-a făcut să fii atât de apropiat de sufletul lor?

Păstrând o umbră de umor şi ironie, pot să amintesc că Victor Hugo a spus : « Dacă nu o să  fiu Chateubriand,  nu o să  fiu nimic ! ».  Eu mi-am spus : «  Dacă    a fost scris romanul Anna Karenina sau Madam Bovary, atunci de ce să nu  încerc să explorez universul şi misterul feminin ?».  Un amănunt amuzant !  În primele zile după ce am cerut azilul politic, am găsit pe capota unei maşini romanul « Madame Bovary ». Am privit acest semn  ca  pe un dar divin  şi  plin de semnificaţii. De atunci se află pe colţul mesei mele  de lucru. Şi aşa s-a născut Doamna Rujinski din  « Ultimii », Cristina din « Zile de nisip », Micheline din « Al doilea mesager », Ana din « Îmblânzitorul de lupi » şi în special Maria din «  Dimineaţa  unui miracol ». Se ştie  că la origine am fost androgini şi fiecare dintre noi păstrează o parte feminină şi alta masculină. Depinde ce este prioritar pentru a determina sexul. A fost o ambiţie să aflu ce simte, ce gândeşte, cum reacţionează şi chiar cum se îmbracă  sau cum se fardează o femeie. Şi,  cum imaginarul şi imaginaţia nu îmi lipsesc, am reuşit – cred – să pătrund în sipritul, sufletul, contradicţiile şi afecţiunea unei femei.  « Le deuxième sex », cum era titlul unei cărţi de Simone de Beauvoir. Nu a fost prea complicat şi acum  le admir  pe rând, iar ele parcă îmi adresează un zâmbet de iubire şi în special îmi aruncă  o privire prin care îmi spun că  misterul a fost parţial devoalat. Sufletul lor  s-a deschis spre mine…

– Anul acesta va vedea lumina tiparului, pentru prima oară în cariera ta de scriitor, primul roman tradus  în italiană. Este vorba despre « Dimineaţa  unui miracol ».  Cu ce sentiment ai primit această veste şi mai ales, ce mesaj ai vrea să transmiţi viitorilor tăi cititori italieni care vor începe să te cunoască?

Vestea că voi fi tradus în limba italiană a fost – cum era firesc –  o surpriză plăcută şi neaşteptată. Am publicat cinci romane în limba franceză, şi, iată, acum Maria din « Dimineaţa unui miracol » va fi cunoscută şi de cititorii italieni. La toate aceste remarci, pot să adaug şi un amănunt important : traducătoarea, Ingrid Coman, a avut iniţiativa şi decizia de a se angaja la acestă lucrare în mod benevol şi care cere mult efort, sensiblitate, fidelitate şi în special pasiune. Recunoştinţă…

– Poti spune, cu mâna pe inimă, că literatura poate să dea sens întregii vieţi a unui scriitor? Sacrificiul acesta te-a adus, ca să spunem aşa, mai aproape de Dumnezeu?

A fi scriitor reprezintă mai întâi o vocaţie, un har… Nu este o carieră şi nici un sacrificiu.  E o mare bucurie de fiecare zi când pleci dintr-un real şi o realitate  uneori greu de suportat şi te îndrepţi,  prin imaginar, într-o lume creată după alte criterii  decât cele obişnuite. Te întâlneşti cu personajele care după un timp îşi dobândesc o autonomie  pe care scriitorul trebuie să o respecte şi el nu devine (parţial)  decât un   « un scriptor » al deciziilor şi al libertăţilor pe care personajele  şi le-au câştigat. Personajele vorbesc în mine ziua şi noaptea şi îmi cer să le aştern pe hârtie…Dacă am un singur personaj, am un roman şi nu-mi rămâne de făcut decât să mă aşez la masa de lucru şi să-i ascult glasul şi poruncile… Scriu cu mâna dreaptă, dar mâna stângă parcă este dirijată de altcineva şi uneori am simţit că sunt însoţit (inspirat, ocrotit ) şi când ajung la sfârşitul unui roman înţeleg că nu am fost singur nici o clipă…

Cum să ieşim din negativitate, deoarece este ştiut că Răul este o negaţie, o  interdicţie? « Il faut imaginer Sisyphe heureux ».  Oare este posibil ?

– Iţi mulţumesc din suflet personal, dar  şi în numele cititorilor, pentru disponibilitate şi generozitate.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *