Badante per sempre

2015

 • Overview
 • Summary
 • Reviews
 • Trailer
 • Own it / Purchase
 • Year: 2015
 • Publisher: Editions Rediviva
 • Series: “I’ll tell the world”
 • Language: Romanian and Italian (bilingual edition)
 • Number of pages: 250
 • Genre: fiction
 • Format: paper book
 • ISBN-13: 9788897908258
 • Anno: 2015
 • Editore: Rediviva Edizioni
 • Collana: «Ti racconto il mondo»
 • Lingua: romeno e italiano (edizione bilingue)
 • No. pagine: 250
 • Genere: narrativa
 • Formato: libro cartaceo
 • ISBN-13: 9788897908258
Badante per sempre - Ingrid Beatrice Coman

Come un acrobata in bilico fra due mondi, Magda cammina sul filo che unisce i bisogni alla nostalgia, la dedizione per gli altri all’amore per la famiglia in un racconto pieno di emozioni e di sorprese.

Tanto è stato detto sulle donne che hanno lasciato indietro i propri figli per difenderli dai bisogni, andando a lavorare all’estero. Badanti, come vengono chiamate, una parola che ha attraversato il confine ed è entrata di diritto nel vocabolario romeno. Giudicate, accusate, messe al muro, poche volte hanno avuto la possibilità di alzarsi e difendersi. Sempre disposti a scagliare la prima pietra, raramente guardiamo indietro per vedere quanto dolore ha provocato. Questo libro non dà retta al suono secco delle pietre. Ne sono cadute troppe per stare a contarle… Cerca solo di sentire l’intervallo del silenzio tra una pietra e l’altra. Quel silenzio è una pietra non scagliata. E proprio in quel silenzio, nello spazio di un lancio non avvenuto, si è posata sulla carta questa storia.

Scarica l’inizio del romanzo in pdf

Multe s-au spus despre femeile care şi-au lăsat în urmă copiii ca să-i apere de nevoi, plecând la muncă în străinătate. Badante, cum li se spune, un termen care a traversat graniţa şi a intrat de drept în vocabularul românesc. Judecate, acuzate, puse la zid, de puţine ori au avut şansa să se ridice şi să se apere. Veşnici dispuşi să aruncăm prima piatră, rareori ne uităm în urmă să vedem cât de mult a durut. Cartea aceasta nu-şi pleacă urechea la sunetul sec al pietrelor. Au căzut prea multe să le mai numărăm… Ea încearcă doar să simtă intervalul tăcerii dintre o piatra şi alta. Tăcerea aceea este o piatră nearuncată. Şi tocmai în tăcerea aceea, în spaţiul acela de lovitură neîntâmplată, s-a aşternut pe hârtie această poveste.

Descarca inceputul romanului in pdf

Badante per sempre - Ingrid Beatrice Coman

No trailer available yet

Badante per sempre - Ingrid Beatrice Coman