Publisher Redidiva

ROMANIAN

Editura se naşte ca un proiect de sine stătător în cadrul Centrului Cultural Italo-Român din Milano, înscriindu-se între obiectivele asociației de promovare a valorilor culturale românești în Italia, dar și de a reliefa schimburile interculturale, bogăția diversității culturale, aspecte fundamentale care caracterizează societatea și lumea actuală.

ITALIAN

La casa editrice nasce come un progetto a sé stante nell’ambito del Centro Culturale Italo-Romeno di Milano, inserendosi fra gli obiettivi dell’associazione tesa a promuovere i valori culturali romeni in Italia, ma anche a mettere in risalto gli scambi interculturali, la ricchezza della diversità culturale, tutti aspetti fondamentali che caratterizzano la società e il mondo attuale.

Director editorial / Direttore editoriale: Ingrid Beatrice Coman
Consilieri editoriali / Consulenti editoriali: Irina Ţurcanu, Maria Floarea Pop, Violeta Popescu
Tehnoredactare și grafică / Impaginazione e grafica editoriale: Simona Rădulescu
Birou de presă / Ufficio stampa: Claudia Bolboceanu
Responsabili de colecții / Direttori di collana: Violeta Popescu, Ingrid Beatrice Coman, Maria Floarea Pop, Irina Ţurcanu, Sabrina Maria Arpini, Gabriel Popescu, Karim Metref, Claudia Bolboceanu

 
Colecţii
 • Carte românească
 • Memorii
 • Generații și drepturi
 • Spiritualitate
 • Afrika
 • Tersicore – Dans și Balet
 • Îți povestesc lumea
 • Roza vânturilor
 • Fluturi de hârtie
 • Phoenix
 • Anuar
COLLANE
 • Quaderni Romeni
 • Memorie
 • Generazioni e diritti
 • Spiritualità
 • Afrika
 • Tersicore – Danza e balletto
 • Ti racconto il mondo
 • Rosa dei venti
 • Farfalle di carta
 • Phoenix
 • Annuario
 • Arte e vita