Publisher Rediviva - Ingrid Beatrice Coman

Publisher Rediviva

ROMANIAN

Editura se naşte ca un proiect de sine stătător în cadrul Centrului Cultural Italo-Român din Milano, înscriindu-se între obiectivele asociației de promovare a valorilor culturale românești în Italia, dar și de a reliefa schimburile interculturale, bogăția diversității culturale, aspecte fundamentale care caracterizează societatea și lumea actuală.

Colecţii
«Carte românească
«Memorii
«Generații și drepturi
«Spiritualitate
«Afrika
«Tersicore – Dans și Balet
«Îți povestesc lumea
«Roza vânturilor
«Fluturi de hârtie
«Phoenix
«Anuar

Director editorial / Direttore editoriale: Ingrid Beatrice Coman
Consilieri editoriali / Consulenti editoriali: Irina Ţurcanu, Maria Floarea Pop, Violeta Popescu
Tehnoredactare și grafică / Impaginazione e grafica editoriale: Simona Rădulescu
Birou de presă / Ufficio stampa: Claudia Bolboceanu
Responsabili de colecții / Direttori di collana: Violeta Popescu, Ingrid Beatrice Coman, Maria Floarea Pop, Irina Ţurcanu, Sabrina Maria Arpini, Gabriel Popescu, Karim Metref, Claudia Bolboceanu

ITALIAN

La casa editrice nasce come un progetto a sé stante nell’ambito del Centro Culturale Italo-Romeno di Milano, inserendosi fra gli obiettivi dell’associazione tesa a promuovere i valori culturali romeni in Italia, ma anche a mettere in risalto gli scambi interculturali, la ricchezza della diversità culturale, tutti aspetti fondamentali che caratterizzano la società e il mondo attuale.

Collane
«Quaderni Romeni
«Memorie
«Generazioni e diritti
«Spiritualità
«Afrika
«Tersicore – Danza e balletto
«Ti racconto il mondo
«Rosa dei venti
«Farfalle di carta
«Phoenix
«Annuario
«Arte e vita